Deceuninck EFORTE

Eforte - okná pre pasívne domy

Výrobe noveho okenného profilu Eforte predchádzal viacročný výzkum a vývoj. Cielom bylo vyvinuť jedinečný profil s čo najvačšou Profil_Eforte.jpgenergetickou úsporou, kladených na okná, respektíve na domy v pasívnom štandarde. Vylepšený bol aj systém tesnenia, ktorý chrání pred najroznejšími povetrnostnými vplivmi a lepšie izoluje.


Eforte, ktorý pri použití bežnej ocelovej výstuhy,stavebnej hĺbke 84 mm a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje výborný koeficient tepelnej prestupnosti rámom 0,95 W/m²K. Pri použití skla  U(g) = 0,6 W/m²K okná spoĺahlivo dosahujú parametre pasívnych domov. Pomocou špeciálnych skiel je možnosťdosiahnuť hodnoty tepelnej prestupnosti celým rámom U(w) = 0,66 W/m²K, ktorá je výrazne pod hodnotami požadovanými pre pasivne domy.