O NÁS

 Moderná výroba plastových okien dovoľuje získať dokonalú tepelnú a zvukovú izoláciu. V dobe stalerastúcich cien energií a s tým zvyšujúcich sa nákladov je výmena starých okien za nové plastové okná tou najlepšou, ba až nutnou investíciou.


 Hľadajuc nové riešenia, čoraz častejšie venujeme pozornosť na to, že plastové okná sú doležitým elementom, stanovujúcim energetikú úspornost budovy. Odhaduje sa, že okolo 37% tepla vytváraného v budove sa dostáva do exteriéru cez deravé okná a s teplom nám unikajú každoročne vysoké čiastky, vynakladané na vykurovanie miestností. Plastové okná Aluplast sa pričinujú nielen o znižovanie nákladov vykurovania, ale aj o znižovanie znečistenia ovzdušia a zachovania ozónovej vrstvy.

okno_pcv_4.jpg

Plastové okná Aluplast dokonale zložia skúšky aj v natvrdších extrémnych podmienkach/víchrice, mrazy, zatínajuci dážď/.


 Všetky naše plastové okná v štandarde dosahujú vysokú kvalitu. Izolačné sklo s prienikom tepla U= 1,0 W/m2K zaručuje veľkú úspornosť tepelnej energie /klasické sklo ma prienik tepla U=2,9 W/m2K/. Samozrejme existuje možnosť použitia skla, ktoré uspokojí individuálne potreby klienta.

Vďaka aplikácii vo výrobnej fáze plastových okien najvyššej kvality materiálov sa nebojíme dať na naše výrobky záruku. Záruku nedávame iba na naše výrobky, ale taktiež na naše práce. Iba vďaka komplexnej obsluhe v plnom rozsahu sme schopní splniť očakávania našich zákazníkov.

Plastové okná sú jednym z najdoležitejším elementov stavby. Správne naprojektované, vyrobené a namontované plastové okná nezabezpečujú len optimalne podmienky bývania, ale dodajú unikátny vzhľad a estetiku celej budovy Okenné systémy so svojou celou paletou profilov davajú možnost neobmedzenej slobody projektovania. Vítame vás v ponuke našich plastových okien.