Aluplast id 8000

Ideal_8000.jpgIDEAL 8000 je profilový systém so stavebnou hĺbkou 85 mm. Okenný profil je  maximálne energeticky a opticky na najvyššej úrovni. Masívna stavebná hĺbka v kombinácii so  6- komorovou  stavbou  vytvárajú  ďaleko nadštandartnú tepelnú a zvukovú izoláciu. Tieto vlasnosti /Uw-hodnota možná až do 0,67 W / m² K / ho predurčujú do vášho pasívneho domu.